آسیا-اقیانوسیه، کانون توجه اجلاس امروز ناتو
تهران- ایرنا – اجلاس دو روزه سران ناتو از امروز سه شنبه برای مذاکره پیرامون پشتیبانی بیشتر از اوکراین با تمرکز بر عملیات ضدحمله علیه نیروهای روسیه و همکاری با شرکای آسیا-اقیانوسیه این سازمان برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166186/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88