آغاز انتخابات پارلمانی مالزی؛ ماهاتیر محمد ۹۷ ساله نامزد انتخاباتبه گزارش ایرنا، نخست‌وزیر سابق مالزی هم‌اکنون رهبری ائتلاف «انجمن ملی مبارز» را به‌عهده دارد که چندین حزب کوچک و شماری از سازمان‌های غیردولتی را به خود اختصاص می دهد.

اسماعیل صبری یعقوب، نخست‌وزیر مالزی، پیش تر به امید دستیابی به اکثریت پارلمانی و تقویت پایگاه سیاسی خود خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در مالزی شد.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه نیز در این انتخابات، حزب متعلق به اسماعیل صبری یعقوب موسوم به حزب «سازمان ملی مالایی‌های متحد» (یوام‌ان‌او) با سرسخت‌ترین رقیب خود یعنی «ائتلاف امید» به رهبری انور ابراهیم، رهبر کهنه‌کار اپوزیسیون مالزی، رقابت خواهد کرد.

به استناد گزارش های خبری، بیش از ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در این انتخابات هستند که از این تعداد ۵ میلیون نفر برای نخستین بار در انتخابات شرکت می کنند.

قرار است نامزدها برای تصدی ۲۲۲ کرسی در این انتخابات با یکدیگر رقابت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84946914/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DB%B9%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA