آمار تکان دهنده خودکشی در کره جنوبی
تهران – ایرنا – داده های دولتی کره جنوبی نشان می دهد نزدیک به ۴۰ هزار کره ای در سه سال گذشته به دلیل ارتکاب به خودکشی جان خود را از دست داده اند و میزان خودکشی در میان نسل جوان این کشور افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85254706/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C