آیا چین به ابرقدرت فناوری جهان تبدیل خواهد شد؟
تهران- ایرنا- تارنمای «نشنال اینترست» روز یکشنبه در گزارشی به رشد روز افزون فناوری های نوین در چین اشاره کرده است و می نویسد واشنگتن می کوشد از طرق مختلف پکن را به چالش بکشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027673/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF