ابراز تمایل ژاپن برای مذاکره با کره شمالی، آزمایشی برای تاب آوری متحدان
تهران- ایرنا -خبرگزاری ژاپنی کیودو می نویسد ابراز تمایل و آمادگی نخست وزیر ژاپن برای ورود به مذاکرات سطوح بالا با کره شمالی باید متعادل پیش رود تا به متحدان این کشور یعنی آمریکا و کره جنوبی اطمینان خاطر دهد که ائتلاف آنان را تضعیف نخواهد کرد، از دیگر سو این موضوع آزمایشی بزرگ برای تاب آوری متحدان ژاپن در برابر این تصمیم فومیو کشیدا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170004/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C