ابراز نگرانی چین از تحریم‌های آمریکا علیه پکن
تهران- ایرنا- چین در جریان سفر جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا به پکن نگرانی های خود را در خصوص تحریم های آمریکا علیه پکن اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164042/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86