ازشتاب‌گیری همکاری ایران و آژانس اتمی تا افتادن کابینه نتانیاهو در سرازیری سقوط
تهران-ایرنا- اذعان بورل برشتاب گرفتن همکاری ایران و آژانس اتمی، فاجعه بار خواندن نزدیکی ایران و عربستان برای اسرائیل از نگاه گاردین، سفر هیات آژانس اتمی چین به عربستان، تاکید طالبان بر تعهد به حقابه ایران و کابینه نتانیاهو در سرازیری سقوط مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا در چند ساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104777/%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88