افزایش نرخ بهره بانکی کره جنوبیبه گزارش ایرنا ، شبکه تلویزیونی چین اعلام کرد که بانک مرکزی کره جنوبی، نرخ بهره اصلی خود را با ۲۵ واحد افزایش به ۳.۲۵ درصد رساند.

در پی افزایش تورم فزاینده در کشورهای صنعتی جهان، بانک مرکزی برخی کشورها کره جنوبی اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی اقدام کردند.

بانک مرکزی کره جنوبی برای مقابله با تورم فزاینده و آثار آن بر اقتصاد این کشور از نخستین بانک های جهان محسوب می شود که در آگوست سال ۲۰۲۱ ، نرخ بهره بانکی را افزایش داد.

کره جنوبی در تیرماه گذشته از افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره بانکی در این کشور خبر داد تا نرخ سود پرداختی به سپرده های بانکی این کشور به ۲.۲۵ درصد افزایش یابد و این رقم بالاترین میزان طی ۳۰ سال گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951918/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C