افزایش همکاری آسیا و ناتو زیر سایه مخالفت چین
تهران- ایرنا- تحلیلگران می گویند تلاش های ناتو برای تقویت همکاری در منطقه ای که به طور فزاینده ای زیر نظر چین است، از سوی رهبران سایر کشورهای آسیا-اقیانوسیه که وابستگی کمتری به پکن دارد به شدت مورد استقبال قرار می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158276/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86