انتقاد تند رئیس شبکه حقانی از رهبر طالبان
تهران- ایرنا- رییس شبکه حقانی در سخنانی از ملاهبت‌الله رهبر طالبان انتقاد و وی را به انحصار قدرت و تحمیل دیدگاه‌ها بر زیردستانش متهم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030599/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86