انتقاد کارشناسان از پیش‌بینی جنجالی ژنرال آمریکایی در باره جنگ با چین
تهران- ایرنا- شماری از کارشناسان روابط بین الملل اظهارات اخیر ژنرال ۴ ستاره نیروی هوایی آمریکا در خصوص وقوع جنگ میان واشگتن و پکن در ۲۰۲۵میلادی را اظهاراتی «بی پروا و تحریک کننده» توصیف کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012673/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF