بارش شدید باران، سیل و فوران آتشفشان در اندونزی + فیلم
تهران- ایرنا- بارش شدید باران در منطقه لوماجانگ استان جاوه شرقی اندونزی موجب به راه افتادن چندین سیل شده و این در حالی است که کوه سمرو در نزدیکی این منطقه نیز در هفته گذشته تحت فعالیت آتشفشانی مداوم بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163940/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85