با تعیین سقف قیمت برای روسیه، تسلط دلار در معاملات نفت به پایان می‌رسد
تهران- ایرنا- یک اقتصاددان بانک مرکزی آسیا، نوشت: تحریم شرکت‌های بیمه نفتی، محدود شدن بازارهای فروش نفت و افزایش قیمت نفت از سوی رقبای روسیه، منجر به تغییر ارز در بازارها، در تقابل با تسلط دلار خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011920/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86