«بریکس» بدنبال پول جدید؛ چالش جدی برای دلار آمریکا
تهران- ایرنا- پایگاه خبری «فورچون» در گزارشی به تلاشهای جهانی به ویژه کشورهای عضو پیمان بریکس برای برای دلار زدایی و به چالش کشاندن سلطه دلار می پردازد واین سوال را مطرح کرده است که واحد پول آمریکا تا چه زمانی می تواند در برابر قدرتهای اقتصادی نوظهور جهان دوام آورد؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85154039/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7