بلینکن: آمریکا هکرهای جاسوس را "مسئول" خواهد کرد
تهران – ایرنا- آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه پس از طرح حمله سایبری به سازمان‌های دولتی کشورش ، به دیپلمات ارشد چین گفت که واشنگتن پاسخ مناسب به عاملان حملات سایبری خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169144/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF