تاکید بر همکاری میان ایرنا و رسانه‌های پاکستانی برای مقابله با جریان یک‌سویه خبری غرب
تهران– ایرنا– چهارتن از مدیران، سردبیران و فعالان رسانه‌ای پاکستان روز دوشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، بر ضرورت تقویت همکاری‌های رسانه‌ای میان ایرنا با رسانه‌های پاکستانی برای مقابله با جریان یک‌سویه خبری غرب تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165536/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7