تبریک رحمان به رئیسی برای پیوستن رسمی ایران به سازمان شانگهای
تهران – ایرنا -امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن تبریک به ایران به مناسبت پیوستن به سازمان همکاری شانگهای، از امضای تفاهم نامه بلاروس برای پیوستن به این سازمان استقبال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159566/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C