تلاش استرالیا برای برقراری روابطی باثبات با چین
تهران – ایرنا – «پنی وانگ» وزیر امور خارجه استرالیا روز دوشنبه از سفری رسمی به چین برای برقراری ثبات در روابط دو کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974549/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86