تمرین روش های جدید حملات پهپادی توسط نیروی هوایی ارتش چین
تهران- ایرنا – نیروی هوایی ارتش آزادی خلق چین روش های جدید حملات پهپادی را با شروع سال ۲۰۲۳ آغاز کرده است که شامل عملیات فرود و برخاستن پهپادها با روش کنترل از راه دور و عملیات مشترک دیگر با سایر سرویس ها و شاخه های نظامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199695/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86