توافق جدید تجاری نیوزیلند با آسه آن و استرالیابه گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه خبری برناما، قرار است «جسیندا آردرن» نخست وزیر نیوزیلند که در اجلاس آسه آن و اجلاس آسیای شرقی شرکت کرده است توافقنامه تجارت آزاد جدید این کشور( FTA) را با کشورهای عضو  اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا ( آ سه آن ) و استرالیا امضا و برای سال ۲۰۲۳ اجرایی کند.

نخست وزیر نیوزیلند در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «درحالی که جهان با تاثیرات فشارهای اقتصادی جهانی مواجه شده است، اهمیت امنیت با کیفیت بالا و توافقنامه های مدرن تجارت آزاد برای امنیت اقتصادی برای تمامی شهروندان نیوزیلند ضروری است. » 

وی در ادامه سخنانش افزود ارتقای این توافقنامه میان نیوزیلند و کشورهای عضو آ سه آن و استرالیا پیوندهای تجاری  با اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی را تقویت خواهد کرد، به کسب و کارها رونق خواهد بخشید و امنیت اقتصادی بیشتری را برای شهروندان نیوزیلند فراهم خواهد کرد. 

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا به سومین شریک تجاری نیوزیلند تبدیل شده است. امارها نشان می دهند نیوزیلند در سال ۲۰۲۱ بیش از ۷ میلیارد دلار نیوزیلند معادل ۴.۲۷ میلیارد دلار آمریکا کالا و خدمات به  ۱۰ کشور این سازمان صادر کرده است که برابر تقریبا ۱۰ درصد کل صادرات این کشور است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84942551/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7