تورم ژاپن رکورد ۴۰ ساله خود را شکستبه گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از رویترز، شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) در ژاپن ۳.۶ درصد نسبت به سال گذشته با افزایش روبرو شده است. پیش تر اقتصاد دانان تورم ۳.۵ درصدی را برای ماه اکتبر برای ژاپن در نظر گرفته بودند. نرخ تورم ژاپن در ماه سپتامبر( شهریور-مهر) ۳ درصد گزارش شده بود.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ژاپن در حال حاضر به بیشترین رقم خود از سال ۱۹۸۲ رسیده است. در سال ۱۹۸۲ به سبب جنگ ایران و عراق اختلالاتی در زمینه عرضه نفت صورت گرفت و بهای انرژی با افزایش روبرو شد.

به استناد گزارش های خبری، اقتصاد ژاپن پس از همه گیری کرونا شکننده شده است..

آمارهای ماه اکتبر نشان می‌دهد، افزایش قیمت مواد و تضعیف ارزش ین، رشد ۱۲.۵ درصدی هزینه های انرژی را رقم زده است. قیمت مواد غذایی به غیر موادفاسد شدنی ۵.۹ درصد رشد داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947128/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA