توکیو نصب پنل‌های خورشیدی خانگی را اجباری می‌کند
تهران- ایرنا- نصب پنل‌های خورشیدی برای تمام خانه‌های جدید در توکیو که بعد از آوریل ۲۰۲۵ و توسط انبوه‌سازان ساخته خواهد شد، اجباری می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972788/%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF