درخواست ژاپن از مردم برای صرفه جویی برق در فصل زمستان
تهران- ایرنا- دولت ژاپن روز سه شنبه رسما تصمیم گرفت از خانوارها و مشاغل سراسر این کشور بخواهد در زمستان سال جاری در مصرف برق صرفه جویی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929299/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86