درخواست کره جنوبی از چین برای ایفای «نقش سازنده» در خصوص کره شمالی
تهران – ایرنا – به دنبال پرتاب موشک بالستیک قاره پیما توسط پیونگ یانگ در هفته جاری، پارک جین وزیر امور خارجه کره جنوبی از چین خواست “نقش سازنده” در مهار تهدیدهای کره شمالی ایفا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170562/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D9%87