دفاع وزیر خارجه چین از موضع این کشور در قبال جنگ اوکراین
تهران – ایرنا – «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین روز یکشنبه ضمن دفاع از موضع پکن در قبال جنگ اوکراین، پیشنهاد داد که کشورش مناسبات با روسیه را در سال پیش‌رو تعمیق بخشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980227/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86