دلار زدایی؛ میدان زورآزمایی بریکس و آمریکا
تهران- ایرنا- پایگاه خبری اینترپیتر در گزارشی به تلاش کشورهای بریکس برای ایجاد واحد پولی جدید برای به چالش کشاندن دلار در مبادلات تجاری می پردازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191525/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7