دیدار نمایندگان آمریکا، کره‌جنوبی و ژاپن/موضوع هسته ای کره‌شمالی همچنان در دستورکار
تهران – ایرنا – وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد نمایندگان ارشد هسته ای آمریکا، کره جنوبی و ژاپن امروز دوشنبه در اندونزی دیدار می کنند تا درباره موضوع هسته ای کره شمالی گفت و گو کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85259843/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C