رابطه با چین، اولویت نخست مردم عربستان
تهران- ایرنا- «جیرجیو کافیرو» مدیرعامل مرکز تحلیل کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در توئیتی نوشت: اکثریت ۵۷ درصدی مردم عربستان روابط خوب با چین را برای کشورشان مهم می‌دانند. روسیه با ۵۳ درصد در رده دوم قرار دارد و فقط ۴۱ درصد از سعودی‌ها می‌گویند روابط خوب با واشنگتن مهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982340/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86