رزمایش جدید ارتش کره‌جنوبی با آمریکا به رهبری سئولبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا از یونهاپ، ژنرال آخن بیونگ سئوک معاون فرماندهی ترکیبی نیروهای آمریکا و کره‌جنوبی قرار است فرماندهی این رزمایش را برعهده بگیرد. کره‌جنوبی بدنبال آن است تا با به نمایش گذاشتن قابلیت‌های خود، بار دیگر فرماندهی کنترل عملیاتی زمان جنگ را از آمریکا پس بگیرد.

مقامات سئول می‌گویند که این کشور در سال ۲۰۱۹ قسمتی از هدایت یکی از رزمایش‌های مشترک با آمریکا را برعهده داشت اما امسال در تمام طول دوران برگزاری رزمایش، هدایت نیروهای ترکیبی را برعهده خواهد داشت.

این برنامه یکی از گام های متعددی است که این دو کشور باید برای دستیابی به انتقال کنترل عملیات در زمان جنگ «مبتنی بر شرایط» انجام دهند. سایر شرایط شامل قابلیت حمله و دفاع هوایی جنوب و محیط امنیتی منطقه‌ای مساعد برای تحویل است.

کره‌جنوبی مسوولیت فرماندهی کنترل عملیاتی را به نیروهای تحت رهبری آمریکا در جریان جنگ کره در خلال سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ واگذار کرد. در زمان ایجاد نیروهای ترکیبی آمریکا و کره جنوبی در سال ۱۹۷۸، کنترل عملیاتی در زمان جنگ به این نیرو واگذار شد.

با وجودی که در سال ۱۹۹۴ مسوولیت این واحد در زمان صلح به کره‌جنوبی انتقال یافت، اما واشنگتن همچنان مسوولیت این موضوع را در زمان جنگ عهده‌دار است. پیش از این قرار بود واشنگتن این موضوع را در سال ۲۰۱۵ به سئول واگذار کند که به تعویق افتاد. دلیل این موضوع نیز آزمایش‌های هسته‌ای و تهدیدات موشکی کره شمالی عنوان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84865033/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84