روایتی از یک خبر | تشدید تحرکات نظامی در شرق آسیا؛ قدرت‌نمایی چین مقابل ژاپن
تهران- ایرنا – ناوبر چینی «لیائونینگ » متعلق به نیروی دریایی ارتش آزادی خلق چین به همراه ناوشکن‌های مدل ۰۵۵ با عبور از تنگه میاکو وارد آب‌های اقیانوس آرام غربی جهت انجام رزمایش‌های متداول شد که همزمان با خروج ژاپن از اصول دفاعی دوران پس از جنگ و اعلام برنامه‌ریزی برای تجهیز موشک‌های جنگی بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973167/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C