روایت رسانه‌های چین از خشونت مرگبار در فرانسه
تهران- ایرنا – روزنامه گلوبال تایمز در گزارشی نوشت براساس گفته وزیر کشور فرانسه خشونت ها در این کشور طی پنجشنبه و جمعه و در پی شلیک روز سه شنبه هفته گذشته پلیس این کشور به نوجوانی ۱۷ ساله در نانتر واقع در غرب پاریس ادامه داشت که منجر به دستگیری ۶۶۷ نفر در سراسر فرانسه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156110/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87