سئول و آژانس درباره برنامه هسته ای کره شمالی وارد گفت و گو شدند 
تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد که نمایندگان سئول و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ای کره شمالی و همکاری همه جانبه دو طرف گفت و گو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010765/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF