سازمان اطلاعات چین: ملاقات آتی بایدن و شی به شرط صداقت آمریکا انجام خواهد شد
تهران- ایرنا – سازمان اطلاعات چین اعلام کرد هرگونه دیداری میان روسای جمهوری چین و آمریکا در ایالت سانفرانسیسکو در اواخر سال جاری میلادی بستگی به نشانه های کافی صداقت از سوی آمریکا دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220962/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7