سازمان ملل: محدودیت‌های جدید طالبان برای زنان تاثیر منفی بر اقتصاد افغانستان دارد
نیویورک – ایرنا- فرحان حق معاون سخنگوی سازمان ملل گفت که محدودیت های جدید طالبان برای زنان افغانستان و ممنوعیت کار سالن های زیبایی در این کشور، تاثیر منفی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161436/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF