سفر احتمالی «شی» به عربستان زیر ذره بین رسانه آمریکایی
تهران- ایرنا- رسانه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشت شی جین پینگ رئیس جمهوری چین قصد دارد تا پیش از پایان سال جاری میلادی به عربستان سعودی سفر کند زیرا پکن به دنبال تعمیق روابط و پیشبرد چشم انداز جهان چند قطبی است که در آن، آمریکا دیگر بر نظم جهانی تسلط ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936029/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C