سفر هیات تجاری چین به روسیه؛ «نه» به تحریم‌های غرب
تهران- ایرنا – هیاتی متشکل از ۳۰ نماینده از شرکت های تجاری بین المللی خصوصی و دولتی چین اخیرا برای گسترش فرصت های تجاری با روسیه به این کشور سفر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995284/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8