سفیر چین هنگام تسلیم استوارنامه، به بایدن چه گفت؟
تهران – ایرنا – سفیر چین در آمریکا پس از تحویل استوارنامه خود به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، با وی تبادل نظر و گفت و گو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156189/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA