سقوط هواپیما با ۷۲ سرنشین در نپال
تهران- ایرنا – مقامات نپال از سقوط یک فروند هواپیما با ۷۲ مسافر در نپال خبر دادند، این درحالی است که برخی از اجساد در این حادثه پیدا شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999033/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DB%B7%DB%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%BE%D8%A7%D9%84