سناتور آمریکایی در هنگ کنگ به علت حمل اسلحه دستگیر شد
تهران – ایرنا – یک سیاستمدار آمریکایی در هنگ کنگ به دلیل حمل اسلحه به داخل شهر دستگیر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85268838/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF