شرکت‌های بزرگ جهانی به نمایشگاه اینترنت اشیا در چین رفتند
تهران- ایرنا- «نمایشگاه جهانی اینترنت اشیا ۲۰۲۲» که با حضور صدها شرکت فناوری در شهر «ووشی» چین برگزار می‌شود امروز دوشنبه به کار خود پایان می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955166/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF