شمار کشته شدگان سیل فیلیپین به ۳۹ نفر رسید
تهران- ایرنا- مقامات فیلیپین پنجشنبه شب اعلام کردند که چهار نفر در جنوب فیلیپین بر اثر رانش زمین جان خود را از دست دادند و تعداد قربانیان بارندگی های اخیر در سراسر کشور دستکم به ۳۹ نفر رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983672/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF