شکایت چین از فرانسه به علت آسیب دیدن گردشگران چینی در اعتراضات
تهران – ایرنا– دفتر امور کنسولی چین روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: سرکنسولگری چین در مارسی پس از شکستن شیشه‌های اتوبوس حامل یک گروه توریستی چینی در جنوب این کشور اروپایی که منجر به جراحت مسافران شد، به فرانسه شکایت رسمی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157264/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA