عناوین روزنامه‌های جهان؛اروپا میزبان نشست کمکهای مالی به ترکیه و سوریه خواهد بود
تهران-ایرنا- اتحادیه اروپا به زودی میزبان نشست ارسال کمک‌های مالی به زلزله‌زدگان سوریه و ترکیه خواهد بود، اوکراین با موشک‌های انگلیسی قصد حمله به کریمه را دارد و آمریکا مدعی شده که بالن چینی مجهز به آنتن‌های متعدد بوده، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز  جمعه ۲۱ بهمن (۱۰ فوریه ) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026565/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87