عناوین روزنامه‌های جهان؛ اوکراین به موشک‌های دوربرد آمریکایی مجهز می‌شود
تهران-ایرنا- آمریکا، اوکراین را به موشک دوربرد مجهز می‌کند، آغاز بزرگترین اعتصاب کارکنان حوزه درمان در انگلیس و تحریم واردات فرآورده‌های نفتی از روسیه به شدت به بخش انرژی اروپا صدمه وارد خواهد کرد، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز دوشنبه ۱۷ بهمن (۶ فوریه ) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022023/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C