عناوین روزنامه‌های جهان؛ فلج شدن نظام آموزشی انگلیس در پی اعتصاب گسترده آموزگاران
تهران-ایرنا- شرکت ترکیه‌ای برنده مناقصه نرم افزار اطلاعاتی ناتو شد، اعتصاب معلمان در انگلیس نظام آموزشی این کشور را فلج کرده است و حمله موشکی روسیه به خرسون اوکراین از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز دوشنبه ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014772/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8