فیلیپین: برای میزبانی از مهاجران افغانستانی هیچ توافقی با آمریکا نکرده‌ایم
تهران- ایرنا – رئیس‌جمهوری فیلیپین گفت برخلاف گزارش رسانه‌ها تاکنون هیچ توافق رسمی با دولت آمریکا در خصوص میزبانی موقت این کشور از مهاجران افغانستانی که می‌خواهند به آمریکا منتقل شوند، صورت نگرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156477/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7