قزاقستان ریاست دوره آتی سازمان همکاری شانگهای را بر عهده می‌گیرد
تهران – ایرنا – قزاقستان ریاست سازمان همکاری شانگهای(SCO) را از جولای ۲۰۲۳ تا جولای ۲۰۲۴، پس از نشست آنلاین سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای امروز سه شنبه در هند بر عهده خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159361/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF