قهرمانی آلایندگی در جهان با استاندارد دوگانه آمریکا
تهران – ایرنا – میراث جهانی آب های آزاد جهان همچنان با چراغ سبز آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی (آی ای ایی ای -IAEA) با نشت فاضلاب رادیواکتیو حاوی تریتیوم در نیروگاه هسته‌ای “مونتیسلو”ی آمریکا و یا پساب آلوده نیروگاه هسته ای فوکوشیما آلوده می شود، آیا جهان را زبانی هست تا این سکوت سنگین در برابر استاندارد دوگانه غربی ها را بشکند؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85213038/%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7