مالزی شرکت‌ها و کالاهای مرتبط با رژیم صهیونیستی را تحریم می‌کند
تهران- ایرنا – دولت مالزی در راستای حمایت از فلسطین و در بحبوحه جنگ غزه، شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و یا شرکت‌هایی که وعده پشتیبانی به این رژیم را داده‌اند، تحریم می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85280013/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF