مثلث خالی از دلار؛ مشتری هندی، نفت روسی و پول چینی
تهران- ایرنا- به دنبال افزایش تلاش ها برای دلار زدایی، در حال حاضر شماری از پالایشگاه های هندی می کوشند برای پرداخت پول در ازای نفت وارداتی از روسیه، از یوان استفاده کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165105/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C